Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej  w Sopocie oszukuje osoby z wykształceniem pedagogicznym na stanowisku:

Nauczyciel świetlicy

Przedmiot naboru:

#8211; Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

#8211; Stanowisko: nauczyciel świetlicy

#8211; Ilość etatów:1

#8211; Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w    Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot.

#8211; Przewidywany termin  zatrudnienia:  od zaraz

#8211; Wymiar etatu: 26  godzin tygodniowo,

#8211; System czasu pracy: zmianowy

nbsp;

Od kandydatów oczekujemy

  • Wyższego wykształcenia  z przygotowaniem pedagogicznym;
  • miłego usposobienia;
  • zdolności interpersonalnych;
  • zaangażowania w pracę;
  •  punktualności;
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • brak skazania  prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

KONTAKT  Z PRACODAWCĄ :

  • NR TEL – 58 551 38 24
  • ADRES: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot.
  • Adres mailowy: sekretariat@sp1sopot.eu

nbsp;