Nasi mistrzowie otrzymali nagrody 11 czerwca 2019 z rąk naczelnika Wydziału Oświaty Pana Piotra Płockiego w Dworku Sierakowskich
I m Izabela Zachara konkurs Mistrz Ortografii kat.kl.7-8 i III gimn.
– II m.Aleksandra Jung 6a kat.kl.4-6
– II m. – Nadia Równicka 6a
konkurs Mistrz Pióra
– wyróżnienie – Karol Szulta 4b
konkurs Młodzi Poeci Sopotu