Nasi mistrzowie otrzymali nagrody 11 czerwca 2019 z rąk naczelnika Wydziału Oświaty Pana Piotra Płockiego w Dworku Sierakowskich
I m Izabela Zachara konkurs Mistrz Ortografii kat.kl.7-8 i III gimn.
#8211; II m.Aleksandra Jung 6a kat.kl.4-6
#8211; II m. #8211; Nadia Równicka 6a
konkurs Mistrz Pióra
#8211; wyróżnienie #8211; Karol Szulta 4b
konkurs Młodzi Poeci Sopotu