Niech ten czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
będzie dla wszystkich momentem
doświadczenia spokoju, radości, obecności Boga.

Niech siła i moc płynące od Tego, Który zwyciężył śmierć
pomoże powstawać z codziennych trudności i daje nową nadzieję.

Życzymy wspaniałych chwil przeżytych w gronie rodzinnym.
SP 1 Sopot