ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1
Armii Krajowej w Sopocie odbędą się

29 października 2015r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – III,
oraz o godz. 18.00 dla kl. IV – VI

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

25

B. Martuzalska

1 B

13

A. Adamczyk

1 C

5

K. Riegel

1 D

24

M. Mróz

2 A

15

A. Dmochowska

Cz. Kasprowicz

2B

 

Zebranie odbędzie się w innym terminie

3 A

 

Zebranie odbyło się 7.10.2015r.

4 A

36

A. Ubysz

4 B

34

P. Rosiak

5 A

33

B. Wisz – Rąpała

5 B

35

D. Moskalik

6 A

32

D. Bławat

6 B

22

M. Tylec

6 C

31

zast. S. Leyk-Kania

 

Rodzice uczniów klas I wraz z wychowawcami rozpoczynają zebranie o godz. 17.00 w stołówce szkolnej z Panią M. Jasińską. Przeprowadzi ona prelekcję na temat „Jak towarzyszyć dziecku, gdy rozpoczyna szkołę? Ja i moje dziecko w pierwszej klasie”( przewidziany czas spot. ok. 45 minut). Po prelekcji zapraszamy na spotkanie z wychowawcą klasy do wyznaczonej sali.

Zapraszamy

Sopot, 23.10.2015r.