ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się
25 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – VII.

 

 

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

Zebranie odwołane –

odbędzie się po feriach

1 B

14

K. Jakubiec

2 A

23

Godz.17.30

B. Naruszewicz

3 A

25

B. Martuzalska

3 B

13

Zebranie odwołane –

odbędzie się po feriach

3 C

5

K. Riegel

3 D

24

M. Mróz

4 A

35

Cz. Kasprowicz

4 B

22

M. Tylec

5 A

32

D. Bławat

6 A

37

A. Ubysz

6 B

34

Godz. 16.30

P. Rosiak

7 A

33

A.  Wisz-Rąpała

7 B

31

J. Strużyk