ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się
17 marca 2016r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – III,
oraz o godz. 18.00 dla kl. IV – VI

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

25

B. Martuzalska

1 B

13

A. Adamczyk

1 C

5

K. Riegel

1 D

24

M. Mróz

2 A

15

A. Dmochowska

Cz. Kasprowicz

2B

14

K. Jakubiec

3 A

23

B. Naruszewicz

4 A

36

A. Ubysz

4 B

34

P. Rosiak

5 A

33

B. Wisz – Rąpała

5 B

35

D. Moskalik

6 A

32

D. Bławat

6 B

22

M. Tylec

6 C

31

K. Tamulis

 

Rodzice uczniów klas VI wraz z wychowawcami rozpoczynają zebranie o godz. 18.00 w stołówce szkolnej – PREZENTACJA SOPOCKICH GIMNAZJÓW
Zapraszamy
Sopot, 11.03.2016r.