ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1
im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się

8 września 2016r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – III,
oraz o godz. 17.30 kl. V i godz. 18.00 kl. IV i VI

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

23

B. Naruszewicz

2 A

25

B. Martuzalska

2 B

13

A. Adamczyk

2 C

5

K. Riegel

2 D

24

M. Mróz

3 A

15

A. Dmochowska

Cz. Kasprowicz

3 B

14

K. Jakubiec

4 A

32

D. Bławat

5 A

31

A. Ubysz

5 B

34

P. Rosiak

6 A

33

 B. Wisz – Rąpała

6 B

35

D. Moskalik

 

Rodzice uczniów klas V wraz z wychowawcami rozpoczynają zebranie o godz. 17.30 w stołówce szkolnej z Panią Klaudią Suligowską. Będzie ono dotyczyło projektu SOPKARD. Po spotkaniu zapraszamy na zebranie z wychowawcą klasy do wyznaczonej sali.

Zapraszamy

 

Rodzice uczniów klas I wraz z wychowawcami rozpoczynają zebranie o godz. 17.00 w stołówce szkolnej z Panią M. Jasińską. Przeprowadzi ona prelekcję na temat „Rola rodziców – na co zwracać uwagę       w wychowaniu dzieci” (przewidziany czas spot. ok. 45 minut). Po prelekcji zapraszamy na spotkanie z wychowawcą klasy do wyznaczonej sali.

Zapraszamy