ZEBRANIA INDYWIDUALNE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się
17 listopada 2017r. od g. 17.00 do 18.30

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

23

B. Naruszewicz

2 A

25

B. Martuzalska

2 B

13

A. Adamczyk

2 C

5

K. Riegel

2 D

24

M. Mróz

3 A

15

A. Dmochowska

Cz. Kasprowicz

3 B

14

K. Jakubiec

4 A

32

D. Bławat

5 A

31

A. Ubysz

5 B

34

P. Rosiak

6 A

33

Zebranie nie odbędzie się z powodu choroby nauczyciela

6 B

35

D. Moskalik

Pozostali nauczyciele będą pełnić dyżur w pokoju nauczycielskim.
Zapraszamy