ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW

Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się

9 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – VII.

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

15

A. Dmochowska

1 B

14

K. Jakubiec

2 A

23

B. Naruszewicz

3 A

25

B. Martuzalska

3 B

13

A.    Adamczyk

3 C

5

K. Riegel

3 D

24

M. Mróz

4 A

35

A. Lewandowska

Cz. Kasprowicz

4 B

22

M. Tylec

5 A

 

Zebranie nie odbędzie się – nauczyciel na zwol. lekarskim

6 A

37

A. Ubysz

6 B

34

 P. Rosiak

7 A

35

B. Wisz – Rąpała

7 B

31

J. Strużyk

 

Zapraszamy