WYPRAWKA SZKOLNA
Termin na składanie wniosków do Dyrektorów szkół to 12 września. 

Pobierz wniosek

 

STYPENDIUM
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu przesyła w załączeniu Formularz dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Przypominam, że wnioski mogą być składane przez uczniów  zamieszkałych w Sopocie, których dochód netto w miesiącu sierpniu br. nie przekroczył kwoty 514 zł na osobę. Uprzejmie proszę o pomoc w wypełnieniu wniosków oraz ich wnikliwe sprawdzenie  i poinformowanie o dołączeniu wszystkich niezbędnych załączników (zaświadczenia, oświadczenia o osiągniętych dochodach netto w sierpniu). Termin składania zgodnie z ustawą  wyznaczony jest do 15 września w Wydziale Oświaty pok.11 ul. Marynarzy 4. Proszę o informowanie rodziców o gromadzeniu imiennych rachunków/faktur o dokonanym zakupie o charakterze edukacyjnym, niezbędnych przy rozliczeniu się z przyznanej kwoty stypendium. Wypłata, po przedstawieniu wymienionych dokumentów. 

Pobierz wniosek