ZUCHY, HARCERZE I INSTRUKTORZY HUFCA ZHP SOPOT ZAPRASZAJĄ NA PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU W SOPOCIE KTÓRE ODBĘDZIE

SIĘ 20 GRUDNIA 2017 ROKU NA PLACU PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. JERZEGO O

GODZINIE 18:00.

 

Spotkajmy się wszyscy razem by podzielić się światłem i dobrym

słowem w tym wspaniałym świątecznym czasie.

 

W Tobie jest Światło!

 

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia,

zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

 

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

 

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.