Dnia 4 lutego 2016 r. na apelu Dyrektor Szkoły wręczył stypendia naukowe najlepszym uczniom. 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
otrzymała

ZOFIA SZCZEKOCKA

za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne osiągnięcia
w konkursach!

 

 

STYPENDYŚCI ZA I PÓŁROCZE R. SZKOL. 2015/2016
za wyniki w nauce:

1.  Maria Szczekocka – klasa 4b
2.  Oliwia Kowalska   – klasa 5a
3.  Zuzanna Sroka    – klasa 5b
4.  Maciej Okoński    – klasa 6a
5.  Anna Furmańska   – klasa 6a
6.  Oliwia Kościelska   – klasa 6b
7.  Magdalena Rejdych – klasa 6c

Serdecznie dziękujemy za wytężoną pracę oraz gratulujemy sukcesu!