Dnia 4 lutego 2016 r. na apelu Dyrektor Szkoły wręczył stypendia naukowe najlepszym uczniom. 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
otrzymała

ZOFIA SZCZEKOCKA

za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne osiągnięcia
w konkursach!

 

 

STYPENDYŚCI ZA I PÓŁROCZE R. SZKOL. 2015/2016
za wyniki w nauce:

1.  Maria Szczekocka #8211; klasa 4b
2.  Oliwia Kowalska   #8211; klasa 5a
3.  Zuzanna Sroka    #8211; klasa 5b
4.  Maciej Okoński    #8211; klasa 6a
5.  Anna Furmańska   #8211; klasa 6a
6.  Oliwia Kościelska   #8211; klasa 6b
7.  Magdalena Rejdych #8211; klasa 6c

Serdecznie dziękujemy za wytężoną pracę oraz gratulujemy sukcesu!