Proyecto KA219 “ARMONÍA. „Construyendo Espacios de Diálogo Inclusivo, para la Participación y la Creación”

„Budowanie specjalnej przestrzeni dla dialogu, działania i tworzenia” na bazie tradycji i historii narodowej z elementami inteligencji emocjonalnej

W pierwszym roku 2017/2018 zajmiemy się etosem Solidarności w historii II wojny Światowej, muzyce i sztuce, biorąc w szczególności pod uwagę naszego patrona szkoły Armię Krajową

W drugim roku 2018/2019 zajmiemy się też etosem solidarności będziemy się koncentrować na historii nowożytnej ruch Solidarności (Muzeum Solidarności) oraz kulturze i historii regionu Kaszub. (teatr, muzyka sztuka historia). W szkole oprócz tego będą przy okazji organizowane kluby Solidarnościowe w każdej klasie, które będą mogły organizować działania pro społecznościowe, aby pomóc uczniom zagrożonym społecznie i ekonomicznie. Ten projekt będzie kolejna okazją, aby nasi uczniowie zdobyli nowe umiejętności pomocne w ich dorosłym zżyciu.   Praca nad projektem przy czyni się do poprawy opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności i umożliwi konsolidację ich wiedzy, i przyczyni się do rozwoju ich własnej autonomii. Będzie to dobra okazja dla naszych do podzielenia swoimi pomysłami z innymi nauczycielami (szkoła bez granic) poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych związanych z inteligencją emocjonalną (nowe technologie komputerowe).  Również udział każdej klasy i każdego ucznia w projekcie może wzmocnić ich zdolności do pracy w grupie, oraz kompetencje językowe i społeczne. 

 Zostaną przeprowadzone z funduszy projektu warsztaty związane ze sztuką dialogu i negocjacji które są podstawą przedsiębiorczości.  Podczas warsztatów nasi uczniowie będą rozwijać umiejętności interpersonalne, poprzez tworzenie różnych dialogów, szkiców i gry, które będziemy rozwijać na poszczególnych przedmiotach oraz kołach zainteresowań Będziemy organizować również warsztaty uczące umiejętności rozwiązywanie i problemów. Wszystkim naszym działaniom będzie towarzyszyć rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku hiszpańskim. (specjalne programy, metoda pracy projektem, drama). Będziemy współpracować z lokalnymi władzami, Organizacjami w rejonie, Kaszubskie  Muzeum Solidarności).

 

link do wspolnej strony projektuhttps://erasmusarmonia.wordpress.com/

facebook https://www.facebook.com/Erasmus-KA219-Armonia-1755976257778346/

Anna Daniewska Lewandowska