INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU

„Rodzina 500 +” to nowe świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci
(zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. poz. 195)
 
Program „Rodzina 500 +” dla mieszkańców Sopotu realizuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
– Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

Informacja do pobrania

Ulotka 500 +

Strona MOPS SOPOT z kontaktami