Wysokości opłat za obiady w miesiącu październiku wynoszą:
#8211; 70 zł (20 x 3,5 zł) #8211; cały miesiąc, łącznie z 14 października (Dzień Edukacji Narodowej);
#8211; 66,5 zł (19 x 3,5) #8211; suma bez dnia 14 października.
Prosimy o terminowe wpłacanie ODLICZONEJ kwoty do dnia 10 października.
WAŻNE! Osoby, które będą korzystały z obiadów 14 października, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu (maksymalnie do 10 października).