Wysokości opłat za obiady w miesiącu październiku wynoszą:
– 70 zł (20 x 3,5 zł) – cały miesiąc, łącznie z 14 października (Dzień Edukacji Narodowej);
– 66,5 zł (19 x 3,5) – suma bez dnia 14 października.
Prosimy o terminowe wpłacanie ODLICZONEJ kwoty do dnia 10 października.
WAŻNE! Osoby, które będą korzystały z obiadów 14 października, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu (maksymalnie do 10 października).