Opłata za obiady w miesiącu grudniu wynosi 56 zł (16 X 3,5 zł).
Prosimy o regularne dokonywanie wpłat, maksymalnie do 10 grudnia, i niezaokrąglanie kwot.
Prosimy o niewpłacanie pieniędzy za miesiąc styczeń w grudniu.