Nasi finaliści konkursów szczebla wojewódzkiego:

Iza Zachara 6b – z języka polskiego i języka angielskiego
Maksym Narewski 5b – z języka angielskiego