Nasi finaliści konkursów szczebla wojewódzkiego:

Iza Zachara 6b #8211; z języka polskiego i języka angielskiego
Maksym Narewski 5b #8211; z języka angielskiego