Dyrektor Szkoły informuje, że od miesiąca lutego 2017r. istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w soboty w godz. 9.00-18.00.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie Szkoły
lub pod numerem telefonu: 585513824 wew.4