W związku z nieobecnością nauczyciela do 30.X.2015 odwołane są zajęcia z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ.