W związku z nieobecnością nauczyciela w dniach 25-29.04.2016 nie będą odbywały się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.