Konkurs organizujemy od 10 lat jest to etap powiatowy-dla szkół podstawowych i gimnazjów z Sopotu. Jest to konkurs drużynowy -4uczniów szkoły podstawowe(2 dziewczynki i 2 chłopców) szkoły gimnazjalne 3 uczniów. Zadania do wykonania to:rozwiązać test z zakresu przepisów ruchu drogowego(25 pytań) przejechać tor przeszkód,udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej.Uczestnicy konkursu muszą posiadać kartę rowerową.