ІНСТРУКЦІЯ ВХОДУ В СИСТЕМУ LIBRUS SYNERGIA для батьків та учнів

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA dla rodziców i uczniów.

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/instrukcja-logowania-do-synergii-w-jez-ukrainskim-poradnik

 

Instrukcja polska: https://files.librus.pl/art/22/03/4/logowanie_Synergia_pl.pdf

Instrukcja ukraińska: https://files.librus.pl/art/22/03/4/logowanie_Synergia_uk.pdf