Życzenia

  Z okazji Dnia Edukacji NarodowejDyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługiskładamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, dalszych sukcesów,wielu osiągnięć zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy wszystkim za codzienne zaangażowanie,za pasję i poświęcenie. Niech ten trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieżyzostanie Państwu wynagrodzony licznymi sukcesami i radościami.   hellip;