Mapa parkingu SP1 Sopot
Działając na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o Regulamin Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sopocie dot. udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych netto zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie robot budowlanych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: Naprawa nawierzchni parkingu dla pojazdów osobowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie.
Szczegóły w załącznikach.

1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im Armii Krajowej,
ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot
telefon/fax: 58 551 38 24, 58 551 47 56 e-mail: sekretariat@sp1sopot.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.).

Załączniki:
1.
Zapytanie ofertowe_zamówien publ. nieprzekraczających 130 000 zl netto
2.
wzór umowy
3.
szkice; mapy

nbsp;