W dniach 18-22 maja 2015

z powodu nieobecności nauczyciela

zajęcia korekcyjne dla klas I – III zostają odwołane.