Uczniowie sopockich szkół gimnazjalnych mają najwyższą zdawalność egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim.

Miasto Sopot oferuje w szkołach dodatkowe godziny zajęć obowiązkowych (m.in. z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych).

Zapewniona jest możliwość nauki j.obcych: j.japońskiego, j.hiszpańskiego, j.angielskiego, j.niemieckiego.

 

Oferowany jest bogaty program zajęć sportowych w dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka koszykowa, rugby, żeglarstwo, piłka siatkowa. Szkoły oferują różnorodny program zajęć umożliwiający rozwój intelektualny uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami, zdolnościami i zainteresowaniami.

Gimnazja realizują program „Przyjazna i bezpieczna szkoła” oraz wspomagają rodziców w procesie wychowawczym młodzieży.

Oferowane jest wsparcie pedagoga, psychologa a także opieka medyczna i stomatologiczna.

W każdej szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny.

Szkoły dysponują bardzo dobrymi warunkami organizacyjnymi do nauki.

Każda placówka posiada wysokiej klasy zaplecze multimedialne, laboratoryjne oraz sportowe- (sale sportowe i wielofunkcyjne boiska szkolne).

Gimnazja wyposażone są w klasy cyfrowe.

Szkoły organizują ciekawe wyjazdy krajowe i zagraniczne (Hiszpania, Anglia, Niemcy, Turcja, Islandia).

Każdy uczeń znajdzie możliwość poszerzenia wiedzy i spędzenia wolnego czasu w ramach oferowanych zajęć pozalekcyjnych.

Młodzież ma możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach i imprezach sportowych, muzycznych i kulturalnych organizowanych przez miasto i szkoły.

Działające w Sopocie kluby sportowe i organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem aktywnie uczestniczą we wzbogacaniu oferty edukacyjnej szkół, ułatwiając w ten sposób zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień, np. patentów żeglarskich, uprawnień ratownika itp.

Sopot przeznacza środki finansowe na stypendia dla uczniów. 

Szczegółowy informator na rok 2015 do pobrania tutaj.