RADA RODZICÓW
Spotkanie Rady Rodziców
odbędzie się
10 września 2015r. (czwartek)
o godz. 19.00 w sali nr 5.