W roku szkolnym 2016/2017 składka na Radę Rodziców wynosi 10 zł miesięcznie. 

Spotkanie RADY RODZICÓW odbędzie się 16.11.2016r. o godz. 16.30