Kwota za miesiąc WRZESIEŃ to 15×3,5= 52,50 zł

Prosimy o wpłacanie dokładnie odliczonej kwoty najpóźniej
do dnia 7 WRZEŚNIA.

UWAGA !!!!
1. Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Nr konta: 97 1160 2202 0000 0000 6194 9757
Obiady w szkole przygotowywane są od 10.09.2018r.