Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30-17.00

Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy:

Barbara Łaban-Januszko
Anna Ratajska
Aleksandra Wójtowicz
Katarzyna Riegel
Karolina Hermann