KADRA PEDAGOGICZNA                

Rok szkolny   2018/2019

 

 
Adamczyk Anna - Wychowawca IB
Andrzejczak Paweł - Wychowanie fizyczne, tenis
Bisiński Szymon
Bławat Danuta - Wychowawca VIA
Bogucka - Panek Maria - Wychowawca IVB
Czarnota Ewa, Wychowawca IVD
Czepeczek Oskar - j. angielski
Czynszak Paweł - technika
Dmochowska Anna - Wychowawca IIA
Gorlewicz Maria - chemia
Grużewska Ewa - j. niemiecki
Halasz - Cysarz Monika - religia
Hermann Karolina - świetlica
Jakubiec Katarzyna - Wychowawca IIB
Kasprowicz Czesława - nauczyciel wspomagający, etyka, doradztwo zawodowe
Kozakiewicz Marta -
Ks. Kożyczkowski Marian - religia
Kraskowska Monika
Lewandowska Anna - Wychowawca VA, j. angielski
Łaban-Januszko Barbara - plastyka, Nauczyciel świetlicy
Łapian Joanna - Nauczyciel Bibliotekarz
Martuzalska Beata, Wychowawca IA
Młotkowska Anna
Naruszewicz Bogusława, Wychowawca IIIA
Nowakowska-Kopacz Iwona - matematyka
Pękala Anita - Wychowawca IVA, Wychowanie fizyczne
Ratajska Anna - Nauczyciel świetlicy
Riegel Katarzyna - Nauczyciel świetlicy
Romankiewicz Anna - geografia
Rosiak Patrycja - Wychowawca VIIB, j.polski
Skrok Aleksandra - muzyka
Strużyk Jan - Wychowawca VIIIB, Wychowanie fizyczne
Szczęsny Sebastian - Wychowawca IVC, informatyka
Tylec Marta - Wychowawca VB, matermatyka
Ubysz Anna - Wychowawca VIIA
Wisz-Rąpała Beata - Wychowawca VIIIA
Wójtowicz Aleksandra - świetlica
Żyluk Elżbieta - Pedagog Szkolny