Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, dalszych sukcesów,
wielu osiągnięć zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.


Dziękujemy wszystkim za codzienne zaangażowanie,
za pasję i poświęcenie.


Niech ten trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży
zostanie Państwu wynagrodzony licznymi sukcesami i radościami.