Publikujemy odnośnik do strony internetowej UM Sopot, gdzie zamieszczone zostały informacje dotyczące 
zasad korzystania z bezpłatnych przejazdów uczniów. Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji: 

http://sopot.pl/aktualnosc/7138/bezplatna-komunikacja-dla-dzieci-i-mlodziezy-zasady