Benjamin Kowalski 7a Im w Powiatowym konkursie Pożarniczym Szkol Podstawowych w Sopocie.