ZUCHY, HARCERZE I INSTRUKTORZY HUFCA ZHP SOPOT ZAPRASZAJĄ NA PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU W SOPOCIE KTÓRE ODBĘDZIE
SIĘ 20 GRUDNIA 2017 ROKU NA PLACU PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. JERZEGO O
GODZINIE 18:00.
 
Spotkajmy się wszyscy razem by podzielić się światłem i dobrym
słowem w tym wspaniałym świątecznym czasie.
 
W Tobie jest Światło!
 
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia,
zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
 
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
 
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.