Zajęcia ze Strażą Miejską w kl. 7a i 7b "Cyberprzemoc".