Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018
wszyscy uczniowie z klas I-VII
otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia.