Nasi finaliści konkursów szczebla wojewódzkiego:


Iza Zachara 6b - z języka polskiego i języka angielskiego
Maksym Narewski 5b - z języka angielskiego